Barselspermisjon for besteforeldre?

Intervju i Radio Norge 7.3.16

I dag har vi blitt intervjuet om Høyres likestillingsutvalg som foreslår at besteforeldre kan ta en del av barselpermisjonen slik at nybakte mødre kan komme raskere ut i arbeid. Vi vet at uten besteforeldre «stopper» Norge, men vi er bekymret for at en slik ordning vil skape forventinger om at det er lett for bestemor og -bestefar å ta fri. Vi mener også at permisjonsordningene i Norge er så gode at mor og far bør kunne ivareta barnet sitt den første tiden uten ekstra hjelp så lenge alle er friske og raske. Og det vil bli hjelp å få om det er ønskelig. Aldri har besteforeldre stilt opp så mye som nå.