Seniorboliger vekker interesse

  1. 15.januar 2016
    Generalsekretær Knut Chr. Høvik ble intervjuet i Aftenposten om Seniorboliger. Dette er en av Seniorsakens hovedområder og vi merker stadig økende interesse fra media, politikere og medlemmer. Vi vil være den seniororganisasjonen som har mest kunnskap på dette området.