Vold mot eldre

VOLD MOT ELDRE – finnes det hos oss?

Er det aktuelt i vår nærhet, i vår by, i vår bygd? Vi har besøk av en som har erfaring med dette fra en annen kant av landet den 18. november i Sandnes og den 19. nov i Stavanger. Annonsen som sto i Stavanger Aftenblad lørdag 14.nov legges ved her.

ÅPENT MØTE

Onsdag 18. november kl 18.00

på Seniorsenteret MOSSIGES MINDE , SANDNES

og

Torsdag 19. november kl 18.00

på Skiper Worse Ledaal, STAVANGER

 

Sosialsjef Ingegerd Espaas, Oslo

deler erfaringer og dokumentasjon av vold mot eldre

VEL MØTT