Statsminister Erna Solberg

Vil eldre få sin lovfestede rett?

I en pressemelding fra NTB kommer det frem at regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre foreslår at eldre skal få lovfestet rett til sykehjemsplass når det foreligger medisinske behov.

Det har Seniorsaken kjempet for lenge! I forbindelse med Stortingsvalget 2013 overleverte vi 10 000 underskrifter til politikerne. Er noe i ferd med å skje?

Alle kommunene skal føre ventelister, opplyste statsminister Erna Solberg (H) og de andre tre partilederne da de kom med kunngjøringen mandag ettermiddag. Det skal gi forutsigbarhet for den enkelte og vise hvor det er behov for flere plasser.

Det å innføre en lovfestet rettighet innebærer å styrke eldres rettsstilling, understreker de fire partiene.

– En verdig alderdom innebærer blant annet at man kan være trygg på at man får tilbud om en heldøgns omsorgsplass når man trenger det. Med lovfesting av rett til heldøgns omsorg og pleie, tydeliggjøres det at det er den enkeltes behov for plass og ikke kapasiteten der den enkelte bor, som skal avgjøre, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

Høring

Regjeringens forslag om lovfestet rett til sykehjemsplass sendes nå på høring før det så skal behandles i Stortinget.
Seniorsaken skal benytte de beste ressurser vi har på områdene medisin/juss/politikk og annet når vi gir høringssvar i desember 2015.
Les hele høringsdokumentet – Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, kriterier og ventelister.