Venstre logo

Venstre avviser krigserklæring

I sitt alternative statsbudsjett varsler Venstre om kraftige kutt i Fremskrittspartiet hjertesaker, deriblant løftet om å redusere trekket for gifte og samboere som alle «regjeringskameratene» skrev under på i regjeringserklæringen. Det vil si, hverken KrF eller Venstre har sagt at de vil forkaste løftet. De vil bare utsette det.

Seniorsaken er på vegne av våre medlemmer bekymret for at dette bare er første skritt til å gå fra løftene.

Vi har stor forståelse for at vi står midt i en flyktningekatastrofe med utfordringer det er umulig å forutsi. Vi har også stor forståelse for at mange minstepensjonister sliter og umiddelbart bør få bedre kår. Men det oppleves likevel som løftebrudd å høre at lederne fra Venstre og KrF ønsker å stoppe den eneste forbedring av pensjonene som er foreslått de seneste fire årene.