Våre valgønsker

Seniorsaken ønsker at alle eldre skal få

… sykehjemsplass når de trenger det
… enerom når de ønsker det
… profesjonell pleie
… sunn mat som smaker godt
… gode opplevelser i hverdagen
… en hånd å holde i ved livets slutt

ikke så mye forlangt!