Utrop Norges første flerkulturelle avis & tv: Kommentar til artikkel om omsorg og praktisk hjelp

Vi har blitt kontaktet for å gi en kommentar til at to jenter med pakistansk opprinnelse har startet en organisasjon som skal bidra til at eldre blir mindre ensomme. Jentene tror mange nordmenn opplever mer ensomhet enn innvandrere i storfamilier. De vil både gi sosial stimuli og praktisk hjelp.

Seniorsaken er selvfølgelig positiv til at spesielt ungdom tar frivillig initiativ for å bedre eldres livskvalitet. Likevel er det viktig å se på noen utfordringer i tilbudet.

Det første er at en slik liten og ukjent organisasjon kan skape mer utrygghet enn f.eks. besøkstjenesten til Røde Kors.

Dessuten er det veldig viktig at frivillige organisasjoner er et supplement og ikke en erstatning for offentlige profesjonelle helsetilbud.