Telefonvenn Tone

Vi kan ringe deg!

Telefonkontakt logoDet finnes mange former for frivillighet, også noen som ikke er så kjent. Organisasjonen «Telefonkontakt for eldre og uføre» har siden 1971 formidlet telefonvenner som ringer hver uke for en hyggelig prat. Nå er 13 telefonvenner ledige og venter på noen å ringe til – kanskje kjenner du noen som ville satt pris på en ukentlig «trivselsamtale» på 15-20 minutter?

De fleste telefonvennene som ringer er kvinner over 60 år, spredt rundt omkring i landet, og med svært forskjellig livs- og yrkeserfaring. Organisasjonen Telefonkontakt legger vekt på felles interesser når man skal koble sammen en telefonvenn og vedkommendes ringekontakt.

Tone Langmoen fra Akershus har vært med siden 1976, og er organisasjonens mest erfarne telefonvenn. I denne perioden har hun ringt til ti forskjellige eldre og har opplevd det som en veldig berikende oppgave.

  • Hvilke temaer er det vanlig at man snakker om?
  • Det er i hovedsak ganske vanlige og hverdagslige temaer, gjerne om emner som jeg vet vedkommende er interessert i. For eksempel nyheter, håndarbeid, tv-programmer, helse, familie, samfunn, bøker og annet. Jeg lytter litt til brukeren om hva vedkommende ønsker å snakke om – det tror jeg er viktig.
  • Hvem kan ha glede av en telefonvenn?
  • Jeg vet at mange hjemmeboende eldre grunnet dårlig helse, kommer seg lite ut blant andre. Mange av dem kunne hatt glede av et slikt tilbud, det er jo både hyggelig og trygt å ha noen å prate med, som ringer til fastsatt tid. Det forsterker jo nettverket rundt brukeren også, det er ikke alle som har storfamilien og mange venner rundt seg. Mange kan ha glede av en telefonvenn!

Telefonkontakt er en av Seniorsakens samarbeidspartnere. Tjenesten er landsdekkende og gratis. Vil du vite mer?

Ring 22 41 02 30, eller gå inn på nettsiden www.telefonkontakt.no