Telefonkontakt for eldre og uføre

Organisasjonen Telefonkontakt for eldre og uføre arbeider mot isolasjon og ensomhet ved å formidle telefonvenner som ringer ca. 20 minutter en gang i uka. Hver telefonvenn har ukentlig kontakt med sin faste bruker.

Tilbudet er gratis, landsdekkende og har eksistert siden 1971. Telefonkontakt er ikke en krisetelefon, men en ”trivsel/trygghets”-telefon for folk med lite sosialt nettverk.

Telefonvennen er først og fremst et medmenneske som skal lytte, støtte og muntre opp, de er ikke rådgivere eller problemløsere.

Telefonvennen har vært til intervju med Telefonkontakt, undertegnet taushetserklæring og oppgitt en referanseperson som kan gå for vedkommende, før han/hun får begynne.

Telefonkontakt administrerer ca fire hundre telefonvenner og brukere fra kontoret i Oslo. Til sammen resulterer dette i rundt ti tusen samtaler i året. Dette er samtaler som kan ha svært stor betydning for brukerne, men også være givende for de frivillige telefonvennene.

Telefonkontakt er støttet av Helsedirektoratet og Oslo kommune. I styret sitter representanter fra Norges Røde Kors, Kirkerådet, Mental Helse, telefonvennene og Norsk Pensjonistforbund.