Syv matkrav for de svake

I dag lanserte Randi Flesland i Forbrukerrådet og Kost- og ernæringsforbundet sju krav til norske kommunepolitikere. Vi har vært på NRKs nyhetssendinger i radio og tv og kommentert saken. Vi støtter selvfølgelig kravene, men syns de er i kategorien «skulle-bare-mangle»

· alle kommuner skal ha en mat- og måltidspolitikk som gir våre eldre appetitt på livet

· alle mottakere av pleie- og omsorgstjenester må sikres et trygt, velsmakende og ernæringsmessig godt mattilbud

· det må legges vekt på å skape trivelige rammer rundt måltidene med fokus på sosialt fellesskap

· det må legges til rette for individuelle ønsker og behov, innflytelse på matvalg og involvering av pårørende

· det må gjennomføres regelmessige bruker- og pårørendeundersøkelser

· viktigheten av det gode måltid må forankres hos ledelsen på sykehjemmet og i kommunen

· alle ansatte må ha god forståelse av betydningen av god matomsorg for eldres helse og livskvalitet, og de må ha kompetanse på oppgavene som skal utføres