Syke og svake skrives ut av sykehus

Det brukes for lite tid på hver enkelt pasient, og de som skrives ut fra sykehus, trenger ofte fortsatt sykehusbehandling. Det svarer norske sykepleiere i en stor undersøkelse om erfaringer med samhandlingsreformen.

Arbeidsbelastningen på de ansatte har økt, uten at det møtes med flere ressurser eller økt kompetanse. Tvert imot opplever et stort flertall at deres tjeneste har blitt pålagt krav om innsparinger og kutt i stillinger eller tilbud.

Telemarksforskning har laget en rapport om samhandlingsreformen på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbundet, som offentliggjøres i dag.  Denne avslører et stort gap mellom de nye oppgavene helse- og omsorgstjenestene i kommunene har fått, og hvilke ressurser politikerne har satt av.

Mindre tid til den enkelte

I undersøkelsen svarer 75 prosent at de ofte opplever at pasientene som skrives ut fra sykehuset, fortsatt trenger sykehusbehandling. 72 prosent mener det brukes for liten tid på den enkelte pasient. Bare 37 prosent mener at pasientenes behov for sosial kontakt og fellesskap ivaretas godt nok.

– Flere og tyngre brukere skal ivaretas. Resultatet er mindre tid til den enkelte pasient, lite rom til å tenke og iverksette forebyggende tiltak og til å gi et helhetlig tilbud, slik intensjonen med reformen var. Verdighetsgarantien eksisterer fortsatt bare på papiret alt for mange steder, sier forbundsleder Eli Gunhild By i NSF.

Kilde: NSF