Svingdørspolitikken må stoppes

Før alle valg står eldresaker høyt på partiprogrammene. Etter valget sitter vi ofte igjen med kaldt valgflesk. Ved årets valg skal ikke politikerne bare få snakke om hva de vil gjøre for de eldre. Vi vil vite hvordan de skal gjennomføre  alle de fagre løftene.

Seniorsakens lokallagsledere har gitt innspill til hva de vil løfte frem i valgkampen i sitt område. På toppen troner samhandlingsreformen, som har gjort de sykeste og svakeste til kasteballer mellom sykehus, sykehjem eller egne hjem.

Ansvaret for konsekvensene av samhandlingsreformen blir skjøvet frem og tilbake mellom kommuner og staten. Seniorsaken Rogaland vil be Helse- og omsorgsdepartementet svare helt konkret på om kommunene har fått midler til å ivareta pasienter som skrives ut av sykehus og tilbakeføres til hjemkommunen?

Fra Skedsmo rapporteres det om tilfeller der Ahus har skrevet ut pasienter med lårhalsbrudd uten å sørge for rehabilitering. De blir sendt rett hjem til sykehjem, omsorgsbolig eller overlatt til seg selv i egen bolig. Etter en stund må de legges inn på sykehus igjen. Er denne svingdørspolitikken moralsk og forsvarlig?

I Sarpsborg mistenker Seniorsaken at eldre blir salderingspost når byen skal feire 1000-års jubileum i 2016. Det er mye å spare på å tilby dobbeltrom. Boten kommunen får, er bare en dråpe i havet. Når kommunene kan betale seg bort fra løfter om sykehjemsplass og enerom ved hjelp av bøter, er det akseptert ansvarsfraskrivelse. Rabatt på redusert livskvalitet er uakseptabelt!

Seniorsaken Eidsvoll og Hurdal minner om verdighetsgarantien som ikke holder mål. Det finnes et eldrehjem i Feiring som står tomt, og som kunne benyttes. Og det finnes private sykehjem i kommunen hvor beboere kan bo på enkeltrom.

Både Seniorsaken Arendal og Ullern jobber for å bedre tilbudet til eldre med demens, som vil være en sterkt voksende gruppe fremover.  Seniorsaken Arendal samarbeider med Nasjonalforeningen i prosjektet «Hjertet for Arendal». I forbindelse med den økende andelen eldre i samfunnet vil andelen med demens øke tilsvarende. Seniorsaken Ullern tok initiativet til å løfte frem demenssaken i Oslo kommune, og er representert i et demensteam og på demensdagen.

Seniorsaken har også eldrerepresentasjon i samfunnet, seniorboliger og aktiv alderdom på «programmet».  Mer om dette kommer. Følg oss videre i valgkampen!