Styret i Bærum lokallag

Seniorsaken Bærum lokallag

Her er en presentasjon av styret i Seniorsaken Bærum lokallag (bilder av styremedlemmene vil komme etter hvert):

Leder: Per Nygaard-Østby
Tlf.: 908 51 187
e-mail: n-ostby@online.no

Nestleder: Svein Sørlie
Tlf.: 909 86 322
e-mail: svein.soerlie@gmail.com

Sekretær og kasserer: Kari Vollestad
Tlf.: 993 46 952
e-mail: kavo@online.no

Styremedlem: Jorunn Bakken Christensen
Tlf.: 982 39 020
e-mail: joruchri@online.no

Styremedlem: Jon Rogstad
Tlf.: 957 59 391
e-mail: jon-rogs@online.no

Varamedlem: Anne-Lisa Clausen
Tlf.: 991 01 011
e-mail: alc@nemoq.no

Varamedlem: Adriana Eikens
Tlf.: 951 36 607
e-mail: adrieik@online.no