Styremøte Seniorsaken Vestfold.

Biblioteket Tønsberg og Nøtterøy 22. juni 2015

Referent: Scotty Stumoen

Neste møte: 24. juni kl. 11:00 Biblioteket Tønsberg og Nøtterøy

Tilstede: Trygve Eklund, Svein Erik Ulverud, Jørgen Hoel, Roar Moll, Scotty Stumoen

Referat sendt til: Møtedeltagerne og Britt Selig

 

Sak 14: Referatet fra 18. mai godkjent med følgende kommentarer:

  • Sak 12 Muligheter for sponsorstøtte: Trygve følger opp Sparebank 1, Jørgen følger opp Gjensidige (søknadsfrist 15. september).

 

Sak 15: Styrets sammensetning: leder – Scotty, nestleder – Trygve, kasserer – Svein, sekretær – Jørgen

 

Sak 16: Svein Erik søker Brønnøysund om konto for Seniorsaken Vestfold som eget

foretak.

 

Sak 17: Det er ønskelig med et årshjul for styrets videre arbeid.

 

Sak 18: Landsmøte – et inspirerende møte.

 

Sak 19: Medlemsmøte 20. august kl. 18:30 – 21:00

Biblioteket Tønsberg/Nøtterøy (bestilt men ikke avklart)

Tema: Seniorpolitikk i Vestfold               Møteleder: Morten Wang/Tønsberg Blad

Program: Seniorsakens satsningsområder v/Knut Chr. Høvik

Innlegg fra partiene/fylkesnivå (8) i Vestfold

Debatt

Media er invitert.

Huskelisten: avbestille Statens Park, utsett innlegg fra Erik Holmelin,

Lissbeth Sundby

 

Sak 20: Roar og Christin Engelstad kommer med et workshop (3 – 4 timer) til høsten

angående «medlemspleie»/kommunikasjonsstrategier.

 

Sak 21: Temaer for kommende medlemsmøter:

Innlegg fra Erik Holmelin,

Lissbeth Sundby – lokal seniorpolitikk

Vold mot eldre v/Ingegerd Espås

 

Sak 22: Neste styremøte 24.06 – forslag til saksliste

Medlemsmøte 20. august:

  • Møtelokale avklares.
  • Programmet og forslag til annonse
  • Brev til partiene med hjelp fra Roar (vedlegg 1) med frist for svarene.
  • Adresser/email adresser til fylkeskontorene/8 partier (Jørgen).
  • Invitasjon til media

 

Først utkast til budsjett (Svein Erik)