Statsbudsjettet 2016

Nå som statsbudsjettet 2016 endelig er i havn, er selvfølgelig alle senior- og pensjonistorganisasjoner først og fremst lettet og fornøyd med at minstepensjonistene vil få en pensjonsøkning fra 1. september 2016.

 

At løftet fra regjeringserklæringen om å endre avkortningen for gifte og samboende pensjonister fra 10 til 15 prosent ikke har blitt ofret i prosessen, er også et riktig og rettferdig resultat av forhandlingene, mener Seniorsaken.

At avkortningen blir redusert, gir 650 000 pensjonister økt pensjon fra 1. september 2016.

Enslige alderspensjonister får 4000 kr. i økt pensjon på samme tidspunkt.

 

Seniorsaken ser på dette resultatet som et positivt, men lite skritt i retningen av å fjerne underreguleringen ved valget i 2017.