Seniorsakens lokallag i Ullern og Vestre Aker fusjonerer

Gjennom de siste tre – fire årene har de to lokallagene hatt et løst og uformelt samarbeid. Styrene i Ullern og Vestre Aker har gjentatte ganger hatt spørsmålet om videreføring av dette på dagsordenen. Nå er det bred enighet om at samarbeidet bør formaliseres og forsterkes.

Sammen vil dei i dag ha en medlemsmasse på 550-600 medlemmer. De får dermed større tyngde så vel innad i Seniorsaken som utad, for eksempel overfor det politiske miljøet.

Rent organisatorisk er konklusjonen at Seniorsaken Ullern og Seniorsaken Vestre Aker kan operere som egne lokallag, men at de får et felles samarbeidsorgan med betegnelsen «Seniorsaken Oslo Vest».

«Oslo Vest» bemannes med personer fra hvert av de to lokallagene, hver med ansvar for: *kontakt med BA5 (Seniorsaken sentralt) – *kontakt med medlemmene (begge lokallagene) – *kontakt med media – *kontakt med det politiske miljø (bydel/ og Oslo) *pensjon/økonomi.

Kontakt med BA5, – Kontakt merd medlemmene, Kontakt med media, Kontakt med det politiske miljø, Pensjon/økonomi. I tillegg er det etablert ressursgrupper som skal arbeide med disse saksområdene: Seniorboliger – Demens – Ernæring/helse – Pensjon/økonomi.

Med dette regner vi med å få en mer effektiv og synlig organisasjon – ikke minst overfor medlemmene våre. Samarbeidsorganet er etablert, og det første prosjektet blir et møte med byens politikere, onsdag 26. august, kl 1900 i Auditoriet, Diakonhjemmet.

For en mer effektiv og synlig Seniorsaken Oslo Vest

Erik Rekdal (sign)/Roar E. Møll (sign)