Seniorsaken Vestfold 8. juni 2015

Vi har det fint her i landet, men det er ikke alltid seniorene får være med på linje med andre. Derfor er det viktig at alle som er opptatt av seniorenes (de eldres) vilkår, er med i organisert arbeid. Her i Vestfold prøver vi nå å starte opp et nytt lokallag av Seniorsaken, og har kommet et stykke på vei.

Seniorsaken bekjemper alders- og yrkesdiskriminering, og arbeider for å sikre et samfunn med gode helsetjenester, verdig omsorg og rettferdig seniorøkonomi. Organisasjonen har i 2014 gjennomført en rekke aktiviteter politisk og i media. Det er gledelig å oppleve at organisasjonen nå har blitt en selvfølgelig høringsinstans i saker som berører seniorenes situasjon.

Nylig ble det avholdt landsmøte i Seniorsaken. Som helt nye deltakere fra Vestfold ble vi tre som var med, mottatt med varme og generøsitet. Det var en opplevelse som ga inspirasjon for videre arbeid i organisasjonen.

I første omgang forsøker vi å få til et medlemsmøte den 20. august. Det er kommunevalg i september og det er viktig å få frem politikernes meninger om Seniorsakens merkesaker – helse og omsorg, seniorøkonomi, aldersdiskriminering og seniorbolig.

Vi jobber også med et prosjekt som gjelder ”smaklig måltid”. Forskning viser at smakfull mat bidrar til eldres sunnhet. Samtidig rapporteres det at mange, spesielt enslige eldre, er feil- eller underernærte. Derfor er den sosiale delen også viktig i prosjektet.

Nå er det viktig at Seniorsaken i Vestfold blir bedre kjent. Vi vil gjerne vite hva medlemmene tenker, og hva dere er opptatt av. Og det er god plass til alle som har lyst til å være med. Ta gjerne kontakt med en av oss som er angitt nedenfor. Husk å melde inn email adressen din! Det vil komme nyheter på HYPERLINK «http://seniorsaken.no/lokallag/seniorsaken-vestfold/» http://seniorsaken.no/lokallag/seniorsaken-vestfold/

Svein Erik Ulverud Scotty Stumoen Jørgen Hoel
HYPERLINK «mailto:sveinerik@ulverud.no» sveinerik@ulverud.no HYPERLINK «mailto:scottystumoen@yahoo.no» scottystumoen@yahoo.no HYPERLINK «mailto:hoel.jorgen@gmail.com» hoel.jorgen@gmail.com
Mob: 915 91 722 Mob: 908 56 384 Mob: 906 28 293