Åpent møte med politikere i Skedsmo 20. august 2015

Seniorsaken Skedsmo inviterte alle politiske partier til presentasjon av sine partiprogram torsdag 20. august 2015 med etterfølgende spørsmål og meningsutveksling.

Tiltaket er kommet i stand ved idédugnad mellom Seniorsaken og andre ildsjeler i kommunen.

Eldreomsorgen i kommunen var hovedtema. Dette gjaldt planlegging, prioritering og budsjettering av eldreomsorgen i Skedsmo kommune.

Møtet var åpent for alle, og ble annonsert i Romerike Blad. Lag, foreninger og enkeltpersoner ble invitert til å delta. Møtet ble avholdt i Skedsmo Rådhus kommunestyresalen, torsdag 20. august fra kl. 18.00 til kl. 2100.

Møteleder var Knut Christian Høvik, generalsekretær i Seniorsaken.

Agenda

Møtet hadde følgende agenda:

 1. Velkommen v/Anna Marie Vereide, leder Seniorsaken Skedsmo
 2. Innledning v/Knut Chr. Høvik, generalsekretær Seniorsaken i Norge
 3. Partiene presenterer hva de prioriterer for en bedre eldreomsorg
 4. Spørsmål fra fremmøtte med svar fra politikerne
 5. Oppsummering og avslutning

Panelet

I panelet satt følgende politikere:

 • Ap, ordfører i dag, Ole Jacob Flæten
 • Høyre: gruppeleder, ordførerkandidat, Kjartan Bærland
 • Venstre: varaordfører, Boye Bjerkholt
 • Krf: Lisbeth Gamre Skulstad, gruppeleder
 • FrP.: gruppeleder og ordførerkandidat: Lone Kjølsrud
 • Pp: Anne Lise Hogstad, leder
 • Sv: Gruppeleder Kåre Mæland
 • Sp. Gruppeleder: Ann-Kristin Fiskerud
 • FRBBL (Folkets Røst By og Bygdeliste): gruppeleder Tore Berg

Referat

Styreleder i Seniorsaken Skedsmo ønsket velkommen med følgende:

Det er en fryd å se så mange fremmøtte! Jeg ønsker hver enkelt politiker velkommen. Ni av ti har takket ja til å være med!

Velkommen til alle skedsmoborgerne som har møtt opp for å stille spørsmål eller bare for å lytte!

Det er en betydelig verdi for en kommune at det enkelte mennesket engasjerer seg i sakene i nærmiljøet, ikke nødvendigvis av egeninteresse, men for fellesskapet. En tettere og enklere kontakt mellom innbyggerne og politikerne vil styrke lokaldemokratiet.

Å føle seg hørt, bli tatt hensyn til, skaper entusiasme og iver, noe som igjen vil anspore til at gode beslutninger for fellesskapet lettere tas.

Vi er her nå fordi vi bryr oss om Skedsmo kommune!

Det er Eldreomsorgen i kommunen som har kveldens fokus. Det er et helt naturlig valg, da det er Seniorsaken Skedsmo som drar i gang denne spørrerunden. Vi ønsker å høre hva de forskjellige partiene har å tilby på dette krevende feltet.

Hvilke utfordringer står vi overfor i dag og i fremtiden?

I Aftenposten betegnes følgende tre områder som trusler:

 1. Mangel på sykehjemsplasser
 2. Mangel på faglært personell
 3. Mangel på midler til kostnader.

Gjelder dette også for Skedsmo? Vi ønsker å høre helt konkret hva det enkelte parti prioriterer, hvordan de vil satse for å nå prioriterte oppgaver, og hvordan de ser for seg finansieringen, mao hvem skal vi stemme på?

Ordet ble så gitt til møteleder Knut Christian Høvik. Han presenterte seg og pekte på noen av problemstillingene i dagens eldreomsorg.

Samtidig ble Seniorsakens ”Det skulle bare mangle”–liste vist på skjerm:

 • sykehjemsplass når de trenger det
 • enerom når de ønsker det
 • profesjonell pleie
 • sunn mat som smaker godt
 • gode opplevelser i hverdagen
 • en hånd å holde i ved livets slutt

Partipresentasjon

Brevet som var formulert til politikerne, var utdelt på forhånd til hver politiker. Noen av spørsmålene her var:

 • Hvem er ansvarlig for eldrepolitikken i ditt parti?
 • Hvem kan si; Det er jeg som har ansvaret i mitt parti, og som kjemper på vegne av de eldste og svakeste i vår kommune!
 • Kan du dokumentere at du og ditt parti kjemper mot samhandlingsreformen som gjør eldre til kasteballer mellom sykehus og sykehjem?
 • Har du spist hverdagskosten på et sykehjem, ufrivillig delt rom med en fremmed, sittet inne hele dagen fordi ingen har tid til å bli med ut?
 • Sitter du ofte hjemme og venter på besøk av en som ikke har tid til å slå av en prat?
 • Har du blitt badet av en fremmed?
 • Har du tid til å stoppe litt opp og gjøre deg noen tanker om hvordan det er å være gammel når ikke alt er som lovet?
 • Kan du love at du vil gjøre alt du kan for å gi eldre og svake en alderdom med verdighet, trygghet og Vi ønsker oss ikke valgløfter du kan løpe fra om ditt parti ikke vinner valget. Vi vil at du som politiker sier: omsorg i vår kommune?
 • Hvordan får vi vite at du snakker sant?

Alle politikere fikk 5 min til å presentere sine partis prioriterte områder.

Etter en kort pause kunne de fremmøtte stille spørsmål.

Spørsmålsrunde

Det kom mange godt underbygde spørsmål og gode replikker fra publikum. Intensiteten økte i styrke etter hvert, så det ble ganske krevende for møtelederen å holde styr på alle som ønsket å komme til orde. Som forventet hadde politikerne gode, runde svar på det meste. Men det ble også forlangt helt konkrete svar i enkelte saker.

Alle lot til å trives med situasjonen, selv om uenigheten oftest rådde grunnen.

Vi hadde kommunestyresalen til disposisjon til kl 21.00. Da måtte møtet faktisk avbrytes for oppsummering.

Oppsummering

Oppsummering fra møteleder inneholdt bl.a. at det ble gitt mange tydelige prioriteringer som kan følges opp i valgperioden.

Partiene fikk ros for svarene de ga og for så fulltallig oppmøte!

Styreleder i Seniorsaken Skedsmo takket alle de fremmøtte borgere og politikerne.

Når det måtte være ønskelig vil ikke bare Seniorsaken Skedsmo være tilgjengelig for støtte og informasjon, men også andre foreninger og frivillige! Ta kontakt dere også!

Bruk Eldrerådet!

Vi gleder oss til igangsetting av ønsker og løfter og vi skal følge opp det dere har sagt i kveld!

Helt til slutt ble partiene ønsket god valgkamp og de fremmøtte ble oppfordret til å bruke stemmen sin!

Vi takker Knut Christian Høvik for profesjonell møteledelse!

Møte ble avsluttet kl. 21:02.

Seniorsaken Skedsmo, Anna Marie Vereide, styreleder.