Seniorsaken Rogaland på Facebook

Vi har fram til nå hatt en Facebook-profil ved navn «Seniorsaken avd. Rogaland» med et fint bilde av Sandnes sykehus, nå Sandnes Helsesenter på frontsiden.

Nå er vi i ferd med å etablere en organisasjonsside som har en litt annen utforming og litt andre muligheter. Den har navnet «SeniorRogaland». Frontbildet nå er et klipp fra vår lange og fine strandlinje langs Jæren i kuling og skiftende skydekke, kanskje som symbol på vårt strev med å få ny-siden virkelig i drift!

Vi arbeider med å invitere alle vennene fra den gamle siden over til den nye, og vi håper å lykkes med det. Vi har også så smått begynt å publisere på siden, og ønsker alle gamle og mange nye venner velkommen!