Seniorsaken Rogaland høsten 2015

Vi kommer til å følge opp det arbeidet som er startet omkring Seniorboliger / Generasjonsboliger

På Landsmøtet i Seniorsaken i mai, Holdt sosionom Ingegerd Espaas et noe rystende foredrag om Vold mot eldre. Vi inviterer henne hit til høsten og vil forsøke å få til en samling om temaet både i Stavangerområdet og for Sandnes og Jærenområdet. Omtale i Lokalavisen og kunngjøring i avisene kommer

Og så er det kommunevalg – så her vil vi invitere politikere til valgmøter både i Sandnes og Stavanger

Vi oppfordrer medlemmer av Seniorsaken til å samle dere og gjøre det samme både på Haugalandet, i Ryfylke, og ellers hvis det er noe dere vil ha sagt og diskutert med de ulike partiene før valget. Kontakt oss hvis det er utgifter som må dekkes i den sammenheng så får vi se hvor langt våre felles midler rekker!

Med ønske om en god sommer til alle våre medlemmer i Rogaland!