Seniorsaken Rogaland har startet valgkampen!

Det nærmer seg kommunevalg. Stavangergruppen av Seniorsaken Rogaland vil blant annet fortsatt være opptatt av hvilke politikere som vil være opptatt av åpen omsorg. En sak er at det synes å være praksis at det sjelden er den samme hjelperen som kommer inn døren hver dag, og at mange ikke vet hvem som er ansvarlig sykepleier dersom det er sykepleietjenester en mottar.

Gjennom samtale med folk og ut fra egne erfaringer ser vi i tillegg at i løpet av en måned er det faktisk 20-25 forskjellige personer fra hjemmesykepleie/ hjemmetjenester som er innom hos en enkelt pasient / bruker av hjemmetjenestene.

Vi lurer på om det kan oppleves som en kvalitativ trygg og god tjeneste:

  • Har du opplevd dette, eller er du nær pårørende og kjenner deg igjen i dette?
  • Blir du kjent med din(e) hjelper(e)?
  • Er du fornøyd?

I valgdebattene vil kommunens Hjemmetjenester bli en av de viktige sakene. Si din mening på Seniorsaken Rogalands Facebookside.