Seniorene skal vinne kommunevalget!

(Tønsberg 21.01.2015) – Før alle valg står «seniorsaker» høyt på partiprogrammene. Men valgløftene blir ofte glemt når kommunene må prioritere mellom ulike grupper, sier Trygve Eklund i Seniorsaken Vestfold, som inviterer til åpent møte på Hotel Klubben onsdag 22. januar.

Eklund understreker at også godt voksne må engasjere seg i samfunnet i mye større grad enn i dag. På møtet 22. januar kommer en av landets mest kjente og aktive senior; statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Astrid Nøklebye Heiberg. – Nøklebye Heiberg fyller 79 år i 2015, og har kanskje super-seniorkrefter. Hun vil holde et innlegg på møtet som vil kunne være både inspirerende og for noen provoserende, sier Eklund med et smil. Allerede i 2007 ble Nøklebye Heiberg kåret til Seniorsakens Hederssenior.

Nøtterøy blir Norgesmester

Som representant for lokale politiske krefter kommer ordfører Roar Jonstang i Nøtterøy kommune. Hans visjon er at kommunen skal bli landets beste på demensomsorg. Han vil fortelle om hvordan kommunen skal nå dette ambisiøse målet.

Selv om kommunevalget går av stabelen til høsten har Seniorsaken planene klare frem til 2020. – Gjennom vårt verdi- og strategidokument, «Seniorferden 2020», vil vi påvirke politikerne gjennom tre valg. Seniorsaken er de eldste og svakestes vaktbikkje, men vi har også stor tro på å være løsningsorienterte og vise samarbeidsvilje, sier Knut Christian Høvik, generalsekretær Seniorsaken. Han vil presentere disse tankene på møtet.