Seniorboliger – spennende prosjekter i Stavanger

Seniorsaken Rogaland og Eldrerådet i Stavanger kommune arrangerer åpent møte om Seniorboliger.

Møtet avholdes 3. juni i Kulturhuset i Stavanger.

Det er dessverre blitt noe usikkerhet omkring en av de firmaene som vil vise sitt konsept onsdag den 3. juni i et åpent møte på kulturhuset, likevel kan komme denne dagen. Vi håper det går i orden. Vi holder dere informert på Facebook (SeniorRogaland) og med omtale i Lokalavisen. Vi pleier å arrangere slike temamøter kl 18.00 så det er sagt.

Her er litt av argumentasjonen for hvorfor vi mener Seniorboliger kan være en fin boligform for mange av oss:

Vi mener det er nødvendig med et alternativ mellom sykehjemmet og den boligen man har hatt, kanskje siden man i relativt ung alder etablerte seg med familie, eller som aleneboende i egen bolig. Eller seinere i en blokkleilighet for å slippe hage og vedlikehold. Det er vel ofte slik mønsteret er i vår tid. Mange finner svært gode løsninger slik, spesielt hvis man har familie i nærheten, eller er så heldig å få etablert gode sosiale relasjoner med naboer, for eksempel i blokken der en bor.

Men vi vet også at etter som alderen siger på, helse og funksjoner svikter, og de sosiale kontaktene tynnes ut, kan utrygghet og ensomhet være det som gjør livet vanskelig. Man er ikke kandidat for sykehjem, og ønsker det vel heller ikke – man er jo ikke syk, bare fått så mange år på nakken at livet ikke er fullt så greit lenger. Og vi ønsker fortsatt vår selvstendighet og ønsket om trygghet og å høre til i et fellesskap.

I mange land er Seniorboliger eller boligfellesskap der man blander generasjonene, på full fart inn i boligplanen for flere firmaer, også her i Stavanger og Sandnesområdet. I kommunenes boligpolitikk synes dette dessverre å være temmelig fraværende. I kommuneplanen for Stavanger 2015-29 var en slik tenkning, og langt mindre eventuelle planer, ikke nevnt med et ord. Dette til tross for at ”eldreboomen” som ventes om ca 20 år, en realitet. Forskning blant annet i Danmark har vist at behovet for institusjoner med fulltids omsorg og medisinsk tilsyn, som for eksempel sykehjem, er utsatt med inntil fem (5) år. Må ikke både vi selv og politikerne etter hvert ta tak i dette?

Vi har invitert et utbyggingsfirma og et arkitektektepar som er på full gang inn i dette interessante og nyttige feltet, til å presentere sine tanker, planer og/ eller prosjekter på dette området: Torjussen bygg v/ en av prosjektlederne, presenterer sitt ”Concierge”prosjekt som forhåpentligvis får plass på Løkkeveien, arkitektfirmaet Helen & Hart presenterer sitt prosjekt som søkes plassert i Østre bydel. I tillegg kommer vårt store Boligbyggelag i distriktet, BATE, og vi er spente på hvilke tanker de har om dette.

Erfaringsmessig er ikke dette en sak bare for 80 og 90 åringer som i dag kan være friske og sterke som 60-70 åringer. Nei, dette er noe man bør tenke på lenge før, kanskje allerede når, eller like før, man går av med pensjon !! Siden det også er en hel del unge som tenker i disse banene, kan det bli rift om slike boliger, så la oss ikke stille bakerst i køen!

Nærmere annonsering i avisene når det nærmer seg.

Seniorsaken Rogaland/Stavangergruppen v/ leder Elsa Kristiansen og Eldrerådet i Stavanger kommune v/ leder Kåre Walvik