Seniorboliger i Stavanger

Seniorboliger er blitt et hett tema i Stavanger / Sandnesregionen. Onsdag 3. juni hadde vi vårt tredje møte om saken, denne gang i Stavanger i samarbeid med Eldrerådet. Vi fikk presentert et svært spennende prosjekt som planlegges realisert i Østre bydel i Stavanger, der det nå skjer en storstilt rehabilitering. Arkitektfirmaet Helen & Hard står bak denne varianten med leiligheter av ulik størrelse og mange fine fellesområder. Til og med takterrasse med mulighet for kjøkkenhager! De tenker heller ikke bare seniorer, men også unge barnefamilier, enslige og par midt i livet og seniorer. Det ser ut til å dreie seg om bare 16 leiligheter i første omgang. Vi vil tro dette er et konsept som vil bli populært. Orienteringsmøte for interesserte planlegges tidlig høst 2015, så følg med på annonsering.

Inviterte

Vi inviterte også BATE som er det store sammenslåtte Boligbyggelaget i distriktet. De har også tent på tanken om seniorboliger og har antakelig en prismessig fordel siden de samarbeider både med kommunene og Husbanken, slik vi forsto det. Vi oppfordret til at boligbyggelaget også kunne knytte til seg «brukergrupper» med tanke på ideer om utviklingen av slike prosjekter.

I tillegg skulle Torjussen bygg vært der med sitt Concierge-prosjekt i høyhusformat, planlagt reist på Løkkeveien. Men dessverre ble han forhindret. Vi håper å få presentert dette på et seinere tidspunkt også her i Stavanger området.

Saken synes være på kartet i Sør-Rogaland. På grunn av vår omtale av det dette møtet i lokalavisen og annonsering i SA, ringte to nye entrepenører som har tanker om slike boformer, og som ønsket samtale med oss. Det håper vi å få til nå i juni, eller tidlig høst.

På det nevnte møtet var også en representant fra Stavanger kommune invitert. Selv om Seniorboliger ikke var nevnt med et ord i høringsutkastet av Kommuneplanen for de kommende år – fram mot 2029, forsikret nestleder i Kommunalstyret for byutvikling (KBU) i Stavanger at dette var noe kommunene virkelig ville satse på framover. Det var svært gode nyheter!

Næringsforeningens Tenketank

I går, den 4. juni, var leder av Eldrerådet i Stavanger, Kåre Walvik, og undertegnede etter invitasjon fra Næringsforeningen i Stavanger, på deres Tenketank for produkter for Helse – og omsorgstjenestene. Der fikk vi nok en kontakt som var interessert i seniorboliger (eller generasjonsboliger). Dette begynner å se ut som noe som kommer til å få vind i seilene!

I var invitert som seniororganisasjoner med en spesiell utfordring: Er det hjelpemidler som i dag ikke finnes, men som kunne være til god hjelp i hverdagen? Vi tror boligutvikling som nevnt over, er et slikt satsingsområde. Når det gjelder hjelpemidler av ulike slag, mener vi at Den som har skoen på, kjenner jo best hvor den trykker! Så, har noen tenkt – eller kan tenke seg noe noe kunne være praktisk og til god hjelp i hverdagen, vil det være fint om dere sendte oss en e-post, en SMS (se under) eller tar det opp når vi inviterer til åpne møter til høsten. Så bringer vi det videre til Næringsforeningen som er opptatt av nye produkter for utvikling og produksjon her i distriktet.