Revidert nasjonalbudsjett

Kl. 10.45 i dag, 12. mai, legger regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett.

Vi kan foreløpig ikke se at det er lekket ut noe om at eldreomsorgen skal styrkes. Men vi vet at det skal overføres 1,1 milliarder til Kommune-Norge for å opprettholde «de gode tjenestetilbudene».

Hva innebærer dette for de eldre? Vi følger finansministerens pressekonferanse i formiddag.