Samarbeid mellom SeniorPortalen og Seniorsaken

Temaportalen Juss & økonomi lanseres i samarbeid med Seniorportalen. Portalene har i dag åpnet en ny temaportal under Seniorportalen.no. Nettstedet Juss & Økonomi lanseres i tett samarbeid med Seniorsaken, som faglig ansvarlig.

Temaene på portalen er juridiske og økonomiske aspekter ved seniortilværelsen. Fra fylte 50 er det mange nye muligheter, men også utfordringer. Og ikke minst valg. Derfor er det viktig å sette seg inn i hvordan blant annet pensjon- og trygdespørsmål påvirker økonomien fremover. Det er også mange juridiske spørsmål som reiser seg; skal en skrive en fremtidsfullmakt, sette opp et testament eller en samboeravtale?

På nettstedet finnes tips og gode råd om mange aktuelle emner. Og ikke minst vil brukerne få enkle forklaringer på komplekse områder som pensjon og rettigheter i eldreomsorgen. Nettstedet tilbyr også en arena for debatt gjennom et eget forum hvor alle er velkomne til å stille spørsmål, lufte meninger eller dele sine synspunkter.

Advokatene i Seniorsakens rettshjelpstiltak skriver og kvalitetssikrer alle artikler på nettstedet. Alle som melder seg inn i Seniorsaken får tilbud om en konsultasjon med advokat gratis.

Seniorsakens profil og hjertesaker passer svært godt med Portalenes filosofi. Gjennom samarbeidet med Seniorsaken vil Seniorportalens brukere få tilgang til flere nyttige tjenester og informasjon, samtidig som Seniorsakens medlemmer får tilgang til en viktig informasjonskanal om juss og økonomi. Portalene og Seniorsaken ønsker å utvide samarbeidet i tiden fremover. Det arbeides med et eget fordelskort for seniorer som skal tilbys brukere av Seniorportalen og medlemmer av Seniorsaken.

Portalene AS, som er ansvarlig for Seniorportalen.no, utvikler og drifter nasjonale informasjonsportaler med tilhørende tjenester for bestemte brukergrupper. Selskapet lanserte i 2014 fem portaler under paraplyen SeniorPortalene som gir oversikt over et bredt informasjons- og tjenestetilbud for seniorer og andre interesserte i hele Norge.

Les mer om selskapet Portalene AS på Portalene.no

For mer informasjon

Daglig leder i Portalene AS, Bjørn Horten, på mobil 905 99 496 eller epost bjh@portalene.no.

Kommunikasjonssjef Christin Engelstad i Seniorsaken kan kontaktes på mobil 905 97 554 eller epost info@seniorsaken.no