Politiattest i eldreomsorgen

I en pressemelding fra NTB kommer det frem at regjeringen foreslår at norske kommuner skal kunne kreve politiattest fra ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. Dette er et krav Seniorsaken slutter seg til.

Kilde: Kommunal rapport/Ingegerd Espaas, medlem av Seniorsakens Ressursgruppe for helse og omsorg og styremedlem i Seniorsaken Frogner.

Argumenter for at krav om politiattest ikke vil stoppe overgrepene, er en lettvint formulering og en ansvarsfraskrivelse. Om det ikke stopper alle overgrep, kan antallet reduseres.

Krav om vandelsattest fra alle som jobber i eldreomsorgen, har lenge vært kommunisert fra seniororganisasjonene, men den rødgrønne regjeringen vendte så sent som i 2013 tommelen ned for forslaget.

Et krav om politiattest vil ikke stoppe overgrepene, fastslo statssekretær Kjell Erik Øie (Ap) overfor NRK i mai 2013.

– En stor andel av dem som jobber med eldre og demente, er fra andre land, og der vil politiattest som tiltak ha liten verdi, sa han.

Det er en strøm av hjemmehjelpere og andre fra det offentlige systemet som kommer hjem til den hjelpetrengende. En enkelt person kan få hjemmebesøk av 10 -15 pleiere i løpet av en uke. Det bør være et absolutt krav at de kan fremvise politiattest for å sikre den hjelpetrengende best mulig.

Det er grunn til å tro at en mindre del av ofrene blir oppdaget. De er i en veldig sårbar situasjon, og blir sjelden hørt. Enslige demente og eldre uten pårørende er de absolutt svakeste. De som blir utsatt for overgrep, vet ofte ikke hvor de skal henvende seg for å få hjelp.

Det som skjer nå, er at det er slutt på dokumentasjonen av vold og overgrep mot eldre, noe som igjen svekker den eldres rettssikkerhet. Det tas mere hensyn til systemet enn til enkeltmennesket.