Plan for eldreomsorgen i Oslo

Da byråd for eldre, Aud Kvalbein, presenterte visjon og plan for eldreomsorgen i Oslo, ville NRK-kanalen ha vår kommentar på denne.

Vi tror mye er bra, og sikkert vil bli enda bedre i fremtiden om planene iverksettes. Men vi må ikke glemme hvordan eldre har det i dag. Og spesielt i hjemmetjenestene. Brukerne opplever opptil 20 + hjemmehjelpere i uka. Og har avmålt tid til de forskjellig oppgavene. Et dobesøk kan velte skjemaet for hjemmehjelperen.

Seniorsaken krever at stoppeklokken kastes, og at hjemmehjelpen blir vist tillit til å gjøre jobben sin.