P1 Nyheter: Omsorgsfull omlegging

Seniorsakens generalsekretær ble intervjuet i P1 om økningen av eldres bruk av internett. En ny undersøkelse viser at økningen i nettbruk er mye høyere enn forventet. Men så har også utviklingen vært raskere enn forventet. Og blant de som blir pensjonister nå, har jo mange vært data-brukere i jobbsammenheng.

Seniorsaken mener det er positivt at stadig flere mestrer internett i sin hverdag. Det er nødvendig for å bruke nettbank, e-post osv.  Men det er en feilkilde vi må være oppmerksomme på. I de fleste undersøkelser spør man ikke de som har fylt 80 år! Og det er vel denne gruppen som ikke klarer å holde følge med utviklingen.

Seniorsaken mener ikke at den teknologiske utviklingen vi ser, er diskriminerende. Men vi må kommunisere med folk på deres premisser. Vi kaller det «omsorgsfull omlegging».