Omsorgsfull omlegging

Alle som kommuniserer med eldre, har et særlig ansvar for å nå ut til alle der de er. Derfor foretar vi det vi kaller en «omsorgsfull omlegging» når vi legger over mye av vår medlemskommunikasjon på internett. Det sier Knut Chr. Høvik, generalsekretær i Seniorsaken.

 

Vi vet at mange av våre medlemmer, spesielt de eldste som har vært lojale mot Seniorsaken i mange år, ikke bruker internett. De vil vi ta godt vare på. Alle som ikke har tilgang til internett, vil få nyhetsbrev i postkassen sin, lover Høvik.

En del av omleggingen innebærer at magasinet Senior blir erstattet av kommunikasjon i andre kanaler. I flere år har magasinet påført organisasjonen store kostnader. Bare portokostnadene var på over 100 000 kroner per utgivelse, og annonsørene flyttet pengene sine over i digitale kanaler.

Når kostnadene nærmet seg en million kroner årlig, kan vi ikke benytte medlemmenes kontingenter til fortsatt utgivelse. Kostnaden tilsvarer prisen på en sykehjemsplass i året, avslutter Høvik.

Send oss en melding pr epost!

For å kommunisere bedre og billigere er vi avhengige av å nå ut til så mange som mulig via internett. Vi har bare epostadresser til 20 prosent av medlemmene, mens rundt 85 prosent av befolkningen har tilgang til internett.

Har vi ikke epostadressen din ber vi deg sende den til oss ved å fylle ut skjemaet under.