Nytt lokallag i Drammen?

Seniorsaken har ca. 450 medlemmer i Drammen. Det er mange. Likevel har ikke Drammen et lokallag. Det betyr bl.a. at Seniorsakens medlemmer i Drammen ikke er representert på Seniorsakens årsmøte, hvor organisasjonens veivalg besluttes. Det betyr også at dere ikke har et forum for behandling av seniorsaker lokalt i Drammen.

Vi ønsker å opprette Seniorsakens lokallag Drammen, og med nye koster får vi det til!

For å lykkes må vi ha en gruppe resurspersoner som kan danne et interimsstyre. Med sitt lokalkjennskap skal interimsstyret etablere lokallaget. Seniorsaken har 17 lokallag rundt om i Norge, og flere er under etablering. Leder av Seniorsakens lokallag i Asker, Ole Bjørn Andersen, vil være støttespiller og veileder under hele prosessen. Lokallaget i Asker ble etablert i 2014, og lokallaget i Bærum i 2015.

Er du interessert i å gjøre en innsats for seniorene i Drammen? Ønsker du å lede etableringen av ditt nye lokallag? Er du en aktiv person med ‘drive’ og gjerne med ledererfaring fra ditt profesjonelle liv eller frivillig foreningsarbeid? Seniorsaken vil gi veiledning i det omfang interimsstyret ønsker det.

Send en e-post til Ole Bjørn Andersen, olbander@icloud.com, eller ring mob. 482 92 627.

Roar Møll – leder av Seniorsakens Ressursgruppe Lokallag

Ole Bjørn Andersen – leder Seniorsaken Asker