Medlemsbrev november 2015

Kjære medlemmer, her kommer vårt siste medlemsbrev for i år. Som sedvanlig serverer vi dere en oversikt over våre planlagte arrangementer for desember og for vårsesjonen 2016.

I tillegg til hva vi står for, er det også mange aktiviteter i Seniorsaken som arrangeres fra Bygdøy Allé 5, Seniorsakens sekretariat. Egne invitasjoner blir sendt til dere om dette.

Som nevnt tidligere har Seniorsaken Frogner hatt som målsetting å avholde 2 medlemsmøter pr halvår på Schafteløkken, Solheimsgaten, samt et større arrangement på Diakonhjemmet i samarbeid med våre to naboforeninger – Ullern og Vestre Aker.

Her er møtekalenderen. Ta vare på dette medlemsbrevet eller notér i kalender slik at datoene ikke glemmes.

Arrangementer

1) Julemøte 2015 – Onsdag 2. desember klokken 18:00 på Schafteløkken Seniorsenter

Vi har i år vært så heldige å få tre av Sølvguttene til å komme for å synge. De av oss som har hørt dem før, kan bekrefte at de er helt spesielt flinke. De har et variert og hyggelig repertoar. De tre musikerne er: Ludvig på piano, Edvard på gitar og Mattis på bass. Nydelige stemmer og gode sanger. Ikke glem å ta med venner og naboer.

Siden det nærmer seg jul, vil vi selvfølgelig servere julekaker og “litt attåt”…

Til slutt: Husk at Seniorsakens møter er gratis for alle som kommer.

2) Medlemsmøte torsdag 11. februar 2016

Advokat Audhild Freberg Iversen er en av våre mest populære advokater. Hun vil holde en innledning om «Arv – er det noe å snakke om da?». Audhild er en meget erfaren advokat som har rukket å hjelpe en rekke av våre medlemmer med til dels vanskelige juridiske og økonomiske problemstillinger. Audhild sitter også i Seniorsakens ressursgruppe Juss og Økonomi.

Audhild vil gjerne at dere kommer med spørsmål og synspunkter. Fortell hva dere mener «Rett fra lever’n»

Vi kan nevne at Audhild har vært rundt i flere lokallag i Seniorsaken, og disse møtene har vært meget godt besøkt, gjerne over 100 personer. Dessuten er det hyggelig å komme. Vi serverer «god drikke» – og litt å bite i.

3) Medlemsmøte onsdag 20. april 2016

Bydelsdirektøren i Frogner – Kari Andreassen. Hennes innledning vil være «Hvorfor har vi en bydel, og hva gjør bydelen for oss som bor der?» Hun regnes for å være en av de aller beste lederne av en bydel, og vi som sitter i Seniorsaken Frogners styre, gleder oss til å møte og høre henne.

Hør hva hun har å si, og fortell hva dere mener!! «Rett fra lever’n!» Dette bør bli et møte der vi virkelig kan få sagt fra.

Også her blir det «god drikke» – og litt å bite i.

4) Diakonhjemmet: Fellesmøte med Seniorsaken Ullern og Seniorsaken Vestre Aker august 2016

Vi kommer tilbake med konkret dato og tema i vårt neste medlemsbrev. Det vellykkede møtet med politikere før siste kommunevalg vil bli gjentatt, og denne gangen med spørsmål om hva de har oppnådd siden møtet i 2015. Vi vil også fortelle hva de «lovet» de ville få igjennom den gang.

Fra Seniorsaken Frogner vil vi forsøke å få tid nok til at våre medlemmer kan komme med sine ønsker og kommentarer: «Rett fra lever’n»

Seniorsaken Frogner – noen oppdateringer

Nytt styremedlem

Styret er utvidet og forsterket med et nytt medlem: Kate Rodin. Kate er 65 utdannet jurist og jobber som advokat hos Ruter. Kate har blant annet tidligere jobbet for Konkurransetilsynet, Miljøverndepartementet og som advokat i Elkem ASA, Statkraft SF, leder av konsernledelsen i Norsk Skips Hypotekbank og konserndirektør, juridisk avdeling i General Electric Company – Hydro divisjonen.

Hun er ønsket hjertelig velkommen – og hun har allerede deltatt på vårt første styremøte.

Deltakelse i råd og utvalg i 2015

Medlemmer i vår forening har allerede satt gode spor etter seg i Seniorsaken sentralt. Her er en liten smakebit:

 • Valgkomité for Seniorsaken – leder: Arne Bruusgaard
 • Valgkomité for Seniorsaken – medlem: Else Marie Aarum
 • Ressursgruppe for helse og sosial– medlem Ingegerd Aspaas
 • Bruusgaardutvalget – ledet av Arne Bruusgaard. Utvalg som vurderte og la frem anbefaling om fordeling av organisasjonens økonomiske midler mellom det sentrale sekretariatet og de lokale foreningene. I dette arbeidet ble også Seniorsakens samlede økonomiforvaltning vurdert.
  Innstilling ble levert i februar 2015 og ble enstemming vedtatt på Seniorsakens landsmøte i mai 2015.
  Kommentar fra utvalget: Seniorsaken har dyktige medarbeidere som forvalter foreningens økonomi på en meget ansvarlig og god måte.

Har dere interesse for/av å komme med synspunkter til våre utvalgsmedlemmer, ta kontakt!!

Medlemsstatus

Frogner har pr. idag ca. 470 medlemmer. I vår bydel har vi nok hatt en særlig høy gjennomsnittsalder – og høyere enn gjennomsnittet for hele landet. Vi håper og tror at vi langsomt er i ferd med å få en ny vekst av medlemmer.

For Seniorsaken generelt er det en positiv utvikling med flere hundre nye medlemmer i både september og oktober.

Vi her i Seniorsaken Frogner ønsker også flere medlemmer. Skriv eller ring til Seniorsaken 22 12 18 90 eller til styremedlemmene. Se aller sist i dette medlemsbrevet for kontaktdata. Kom med navn og adresse mv. Vi ordner resten.

Økonomi

Seniorsaken Frogner har et budsjett på ca. NOK 30 000. Det aller meste av dette går med til å sende ut medlemsbrev – og å arrangere møter (alt fra å leie lokaler, bespisning og unntaksvis til foredragsholdere).

Styret jobber uten noen form for vederlag.

Nytt tilbud: Gymtimer på Friskis&Svettis

Seniorsaken Frogner forhandler i disse dager om en avtale med Friskis og Svettis. Det vi liker med denne organsiasjonen, er at det ikke er et et kommersielt selskap som Elixia/SATS, men et idrettslag som er tilsluttet Norges Idrettsforbund.

Du vil oppleve et godt miljø for dem som vil “gymme” og få en skikkelig strekk på kroppen. Med andre ord: bedre velvære. Vi minner om hvor viktig det er å passe på at kroppen fungerer. God kondisjon gjør livet bedre. Behovet øker med alderen.

I vårt neste medlemsbrev vil vi presentere tilbudet med priser og aktiviteter.

Flere bekjente «godt voksne» har allerede fått noen prøvetimer. Tilbakemeldingene har vært svært positive. Friskis&Svettis har varierte tilbud for alle aldre og enten du er godt trent eller om du har mye å ta igjen.

Det største hinderet for å starte med litt fysisk trening, er ofte psykisk. Når man imidlertid møter opp og ser at det er så mange som er i samme båt, ja da blir det hele vesentlig enklere. Til slutt – det sosiale er også hyggelig.

Flere hender ønskes til styre og utvalg

Som dere sikkert forstår, er det mange ting som venter på å bli gjort – og som vi ikke overkommer med de frivillige som har stilt tid til disposisjon. Vi er derfor på jakt etter flere som kan tenke seg å være med på å jobbe litt idealistisk for andre som grubler på hva det innebærer å bli eldre, eller som faktisk er blitt det. Det er mange som trenger både bistand og kompetanse.

Vitsen med det hele – slik vi ser det – er å jobbe sammen og på en måte som ikke beslaglegger eller sluker en helt. Det er et selvstendig kriterium. Hvis du kan bidra med noe du liker å gjøre, ja da vil vi forsøke å finne aktiviteter som passer til deg.

Om du tar utfordringen og blir med i et utvalg eller i et styre, kan vi love både litt arbeid og mye hygge. Vi som holder på sammen, har det både gøy og hyggelig sammen.

Hjelp til litt praktisk arbeide ifm medlemsmøter ønskes. Arbeidet er enkelt og omfatter litt pynting av bord, tilrettelegging av service og litt rydding og oppvask etter møtene. Det er ikke selve oppvasken som tar mest tid, til det har vi en superrask maskin. Det hele tar ikke mér enn 10-15 minutter før og etter møtet.

Oppsummering av politikermøtet på Diakonhjemmet torsdag 27 september 2015

Nær 120 medlemmer og venner av Seniorsaken hadde møtt opp for å høre på Oslopolitikere som debatterte eldrepolitikk. Møtet gikk meget bra og med stor stemning og intenst engasjement fra salen og panelet. Evalueringen viste at dette var en type møte som forsamlingen satte pris på.

Debatten ble suverent ledet av den ikke ukjente skribent og journalist Aslak Bonde.

I panelet satt lokalpolitikere fra ikke mindre enn 9 partier som faktisk fikk presentert viktige deler av sin politikk på en måte som gjorde at salen var med. Ikke alle deler av politikken, men tilstrekkelig til at samtalen og debatten fikk frem de politiske skillelinjene.

Det kom løfter fra lokalpolitikerne. Disse ble av oss i Seniorsaken behørlig notert og vil bli tatt frem igjen om et år. Da for å finne ut om de leverer eller ikke.

Oppsummering av medlemsmøte den 27. august 2015

Innleder var generalsekretær Knut Christian Høvik i Seniorsaken – Bygdøy Allé 5. Generalsekretæren startet med å oppsummere de fire hovedområdene som organisasjonen arbeider innenfor:

 1. Helse og omsorg
 2. Seniorøkonomi
 3. Alders -og yrkesdiskriminering
 4. Seniorboliger

Han gikk deretter igjennom organiseringen som skal virkeliggjøre de fire hovedområdene:

Generalsekretær med medlemsservice, økonomi, personal og kommunikasjon

Ressursgrupper som er frivillige faggrupper innen Helse/omsorg, Juss/økonomi, Seniorboliger, kommunikasjon, samt det å etablere lokallag.

Lokallagene er selvstendige enheter under denne overordnede organisasjonen.

Oppgavene i lokallagene er å fortelle medlemmer om hva som skjer, samt å plukke ut saker og følge dem opp innenfor de utpekte hovedområdene. Vi vil også være en pådriver for enkeltmedlemmenes ønsker. Lokallagene arrangerer møter og aktiviteter.

Hva gjør Seniorsaken?

Den fremmer seniorenes interesser, rettigheter eller muligheter med fokus på kjernesakene.

Fokus er å være løsningsorientert og å være en rådgivende organisasjon for sentrale, fylkeskommunale og kommunale myndigheter.

Seniorsaken er akseptert som en høringsinstans som kommer med innspill til regjeringen før beslutninger fattes på viktige områder for seniorer og pensjonister.

Seniorsaken synliggjør seniorressursene og -kompetansen som i betydelig grad er en uutnyttet kraft i samfunnet.

Regjeringssamtalepart

Seniorsaken deltar på to svært viktige riksarenaer:

 1. Seniorsaken gir innspill til statsbudsjettet i saker som vedrører og opptar seniorer.
 2. Seniorsaken gir innspill til statsbudsjettet ifm folketrygden!

Knut Christian Høvik gikk etter dette igjennom en del konkrete eksempler på hva organisasjonen har oppnådd i 2015. Disse konkrete sakene kommer vi tilbake til i vårt neste nyhetsbrev.

Etter innlegget ble det en ivrig diskusjon og spørsmålsrunde med generalsekretæren.

Alt i alt en nyttig og hyggelig kveld.

Noen spesielle fokussaker for Seniorsaken Frogner i 2016.

Nedenfor har vi listet opp noen områder som vi vil følge opp i løpet av 2016. Vi tror at vi kan være en av mange pådrivere for disse viktige sakene:

 • Sykehjem. Det vi mangler for sykehjem er minimumsbehandlingsregler for sykehjem. Dette er et stort problem, og SS Frogner ønsker å fokusere på dette området.
 • Seniorrollen i arbeidslivet. Det er mye stygt som skjer når det nærmer seg pensjonstidspunktet. Det er en rekke arbeidsgivere som fjerner oppgaver når medarbeiderne har mindre enn et par-tre år til pensjonstidspunktet. (Nedbygging av verdighet, usynliggjøring og mobbing m.v.) Foreningen ønsker å være mest mulig aktive i media og være påvirker i forhold SS sentralt.
 • Seniorombud for Oslo. Oslo har et Seniorombud. Ombudet er ukjent for de fleste. Vi vil jobbe for at ombudet blir kjent, aktuelt og relevant som et kraftsenter som kan ta affære mot de av kommunens organer som ikke følger egne regler.
 • Demensforskning. Dette er et aksellererende problem. Det forskes for lite, og vi i Seniorsaken Frogner ønsker å påvirke vår egen administrasjon og andre for å få prioritert dette høyest mulig.

E-POSTADRESSER

Vi skriver dette med store bokstaver. Har du fått dette medlemsbrevet pr. post men har e-postadresse, oppfordrer vi deg til å gi beskjed om hva e-postadressen er. Å sende informasjon pr. post er spesielt dyrt for oss. Dessuten tar det som regel for lang tid. Vi sender ut på billigste måte, og ombæring har derfor ikke høy prioritet i Posten. Ta kontakt eller send informasjon til en av de følgende:

Seniorsaken hjelper deg!

Trenger du hjelp til å sette opp et testament, en fremtidsfullmakt eller har andre juridiske spørsmål kan du få hjelp av våre erfarne advokater. Som medlem tilbyr vi deg første konsultasjon gratis. Trenger du råd og hjelp når det offentlige svikter, kan du ringe vår SOS-telefon for råd og hjelp.

Lurer du på hva hvilke saker vi jobber med akkurat nå, kan du gå inn på våre nettsider seniorsaken.no eller Seniorsaken på Facebook. Du vil også motta våre nyhetsbrev i posten eller på mail om du gir oss din mailadresse.

Kontakt oss gjerne hvis du lurer på noe. Vårt sentralbord, tlf.nr. 22 12 18 90, er åpent mandag til torsdag fra kl. 10.00 til. 14.00. Du kan også sende en mail til oss på post@seniorsaken.no.


 

Verv dine venner til Seniorsaken!

Den som verver flest kan nyte vår lille champagne-bonus

Seniorsaken Frogner

Styremedlem Lasse Aarnæs – 900 55 363 ljaa@frisurf.no

Styremedlem Ingegerd Espaas – 995 53 992 iespas@online.no

Styremedlem Siri Kaufmann – 918 45 490 siri.kaufmann@outlook.com

Styremedlem Kate Rodin – 22 41 59 75 kate.rodin@ruter.no

Styremedlem Arne Bruusgaard – 920 12 718 arne.bruusgaard@gmail.com

Seniorsakens hovedorganisasjon

Generalsekretær Knut Christian Høvik – 22 1218 90 kch@seniorsaken.no

Kommunikasjonssjef Christin Engelstad – 905 97 554 info@seniorsaken.no