Mangel på menneskelige ressurser i eldreomsorgen

Noen mener eldreomsorgen trenger flere ressurser i form av penger og «varme hender». Andre mener vi vil komme langt med en effektivisering av omsorgen.

Seniorsaken mener det overhodet ikke fins noen motsetninger i dette.

Begge strategiene kan innføres umiddelbart. Teknologisk innovasjon vil også kunne gi de eldre en bedre tilværelse. Men det må ikke gjøre omsorgen mekanisk!

Seniorsaken stiller seg bak Sykepleierforbundets varsko om mangel på menneskelige ressurser i eldreomsorgen.