Lovfestet rett til sykehjemsplass

Bare minutter etter at regjeringen kunngjorde at et forslag om at regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre foreslår at eldre skal få lovfestet rett til sykehjemsplass, ringte P4 for å få en kommentar fra Seniorsaken.

Lovfestet rett til sykehjemsplass har vært Seniorsakens hjertesak i flere år. Det å innføre en lovfestet rettighet innebærer å styrke eldres rettsstilling, understreker de fire partiene.

Regjeringens forslag om lovfestet rett til sykehjemsplass sendes nå på høring før det så skal behandles i Stortinget.
Seniorsaken skal benytte de beste ressurser vi har på områdene medisin/juss/politikk og annet når vi avgir høringssvar i desember 2015.