Livskvalitet og allemannsrett

(Romerikes Blad 30.april 2015)

Av Anna Marie Vereide, leder Seniorsaken Skedsmo

Nå er også den lengstlevende generasjonen oppdaget som bruker av internett!

Vi registreres som brukere av den digitale verdens tjenester i større og større grad!

Mange har nok lenge hatt pc-en foran seg og benyttet blant annet nettbanken. Så går utviklingen videre. Mobiltelefon, Nettbrett til bruk av Facebook, Twitter, Skype og mange av de ”sosiale” media er blitt nødvendige, uansett hvilken alder man er i. Det er ikke så mange som leser løkkeskrift lenger. Vi holder ikke kontakt med barnebarna på den måten i dag. Likevel forbauses mange når man hører at det virkelig skjer, at eldre mennesker tilpasser seg ny teknologi!

Vi får heller ikke med oss nyhetene på TV lenger, uten å ha nettbrettet lett tilgjengelig på fanget! Det er en villet utvikling. Svært mange har i dag tatt konsekvensen av det.

Men den som er så uheldig å komme på institusjon, får ikke benytte denne nødvendige og relativt nye lærdommen lenger.

Manglende trådløs nett-tilkobling på institusjonene gjør at denne ferdigheten blir liggende brakk!

Så ble det oppdaget! Takk til Marit Bruaseth, (oppslag RB., onsdag 22.april 2015) som har gitt de eldste nettbrukerne et ansikt! Selv er hun 86 år og Skypebruker, men mistet kontakten med barnebarna da hun kom på institusjon!

Avdelingsleder Barbro Willassen Aas sier at det snakkes så mye om velferdsteknologi. Hun vil ikke høre det ordet igjen, før beboerne også er på nett, noe som er helt grunnleggende å få på plass. Det er så bra!

Andre har vært nødt til å overlate økonomien til barna, fordi de ikke har tilgang i nettbanken.

Den store gleden nå, er at ordfører Flæten sier han skal sørge for at sykehjemmene kommer på nett! Det skal ordnes raskt, og ikke skal det bli så dyrt heller!

Takk til Marit Bruaseth som dro det hele i gang!

Takk til ordføreren i Skedsmo som tok opp hansken og vil fullføre oppdraget!

Jeg har stor tillit til at det ordnes rimelig raskt!

Måtte alle kommunene komme like fort i gang med dette som Skedsmo!

Dette handler om alle menneskers rett til å kunne nyttiggjøre seg det kommunikasjonssystemet storsamfunnet legger opp til som tjenlig.

At nettet blir gjort tilgjengelig også på institusjoner, er et uttrykk for aktelse for eldre mennesker, deres trygghet og velferd.