Landsmøtet 2015

Landsmøte i Seniorsaken 27. mai 2015, Gardermoen Airport Hotel

Alle lokallag, bortsett fra Tana og Alta, og styrende organer var til stede på landsmøtet.

Det var en omfattende agenda som ble gjennomgått med stor entusiasme. Særlig vekket pensjonsoppgjøret stor interesse, og generalsekretæren redegjorde for Seniorsakens grunnlag for å signere drøftingsprotokollen. Protokollen ble signert under forutsetning av at det umiddelbart blir igangsatt en utredning av konsekvensene av underreguleringen for å hindre tilsvarende negativ utvikling i fremtiden, og ikke minst over tid.

Det har vært bekymring for medlemsfrafall, men nå er nyverving i god gjenge. Medlemspleie er en prioritert sak, og ikke minst at nye medlemmer blir spesielt ivaretatt.

Vedtektsendringer og valg ble gjennomført med fast hånd av møteleder Tom Rømer Svendsen.

Seniorsakens sentralstyre per 27. mai:

Styreleder Ingrid Kløve
Styremedlem Per Kjølset
Styremedlem Håvard Jernskau
Styremedlem Tordis Aavatsmark
Styremedlem Thomas Bøhmer

Varamedlem Roar Møll
Varamedlem Liv Espeland (valgt for 1 år)

Valgkomité per 27. mai:

Leder Arne Bruusgaard
Medlem Elsa Kristiansen
Medlem Else Marie Aarum

Varamedlem Arne Vestergaard Larsen (valgt for 1 år)
Varamedlem Odddveig G. Klinkenberg

Kontrollkomité per 27. mai:

Leder Ove R. Methlie
Medlem Gunnar Serck-Hansen
Medlem Ruth Haugland (valgt for 1 år)

Varamedlem Reidar Quande

Møtet ble hevet til fastsatt tid, og alle fremmøtte reiste hjem med fornyet entusiasme og vilje til å sette Seniorsakens ambisjoner ut i livet.

Fullstendig protokoll vil bli lagt ut i nær fremtid.