Kommune- og fylkestingsvalg 14. september 2015

Vi varmer opp grillen

Valgkampen er i gang, og selvfølgelig er det viktigste å få de best kvalifiserte til å drive ansvarlig politikk i landets fylker og kommuner. Men for å styrke Seniorsaken, og få gjennomslag for våre merkesaker er det avgjørende at politikere som brenner for «eldresaker» kommer i posisjon, Og de beste til å ivareta eldres interesser og behov i kommunene må vel være de eldre selv?

Manglende representasjon av eldre i politikken setter det demokratiske prinsipp i fare, sies det. Vi har avdekket alderen til ordførerne i våre lokallags kommuner. Gjennomsnittsalderen er rundt 56 år. Har de fokus på pleie og omsorg eller vei og skole?

I valgkampen brukes ofte løfter til eldre til stemmesanking. Vi forstår at kommunepolitikk handler om prioriteringer. Men hvorfor kommer eldres behov så ofte lang ned på prioriteringslista når midlene skal fordeles?

Seniorsaken vil alltid ha de eldste og svakeste i fokus. Men vi blir stadig flere eldre som vil leve lengre og være friskere enn noensinne. Da vil også eldrepolitkken måtte endre seg.

Vi vil bli berørt på flere områder enn i dag. Det gjelder ikke minst:

  • boligpolitikk
  • seniorøkonomi
  • arbeidsliv

Vi må ikke overlate til andre å definere oss, hverken som gruppe eller individer. Vi må vi være der beslutningene tas. Da har vi mulighet til å påvirke!

Vi vil ha politikerne på glørne frem til valgdagen!

Møt opp på politikermøtene ditt lokallag arrangerer i den nærmeste tiden fremover.