Kampanje for å få flere frivillige

Mange sykehjemsbeboere ønsker en besøksvenn og behovet for flere frivillige er stort.

Dette er bakgrunnen for at Røde Kors og Sykehjemsetaten gjennomfører en kampanje fra mandag 9. november til og med søndag 22. november.

Målet med kampanjen er å rekruttere nye frivillige i Oslo som kan skape ekstra glede på sykehjemmene.

Liv i årene er vel så viktig som år i livet
Liv i årene er vel så viktig som år i livet
Røde Kors - søker flere frivillige til sykehjem (pdf)
Røde Kors – søker flere frivillige til sykehjem (pdf)

Kampanjen annonseres på Facebook, vises som bevegelige digitale plakater i rulletrappene på Stortinget T-banestasjon og på flere kjøpesentre, og som plakater på busstasjoner/leskur rundt omkring i byen.

Interesserte kan melde seg via SMS (frivillig Oslo til 2272) eller gå inn på nettsiden til Røde Kors for å lese mer og melde interesse (se plakatene under). Ved å fylle ut kontaktinformasjon på www.rodekors.no/frivillig får de mer informasjon om hva som skal til for å bli besøksvenn.

Kurs og opplæring er i regi av Røde Kors og gir den frivillige en god bakgrunn for å forstå sin rolle og hvilke forventninger som ligger i det å være besøksvenn.

Sykehjemsetaten jobber aktivt for å øke trivselen for beboerne. I dag er det mange frivillige på sykehjemmene i Oslo som gir ekstra glede i hverdagen for de som bor der.

Røde Kors har 200 aktive besøksvenner på 40 sykehjem i Oslo. Frivillige er med på mange forskjellige aktiviteter, for eksempel nyhetstime, turer, arrangementer, musikkaktiviteter eller gode samtaler.

Røde Kors – søker flere frivillige til sykehjem (pdf)