Ikke yngre før eldre

Prioriteringsutvalget ved Ole Frithjof Norheim må gi tapt for helseøkonom Jon Magnussens arbeidsgruppe som la frem en alternativ rapport til helseministeren i dag.

Prioriteringsutvalget mente man skulle ta hensyn til hvor mange gode leveår en pasient hadde hatt, og hvor mange gode leveår pasienten kunne forvente å få.  Norheim-utvalget ble kritisert for at hver enkelt lege nærmest skulle sitte på legekontoret og regne seg fram til den enkeltes helsetap. Der er ikke vi, sier Magnussen til Dagsavisen.

Ifølge arbeidsutvalget skal ikke yngre pasienter prioriteres foran eldre. Og alvorlighet må fortsatt være et selvstendig kriterium for rett til behandling. Fins det et kreftmedikament, skal det tilbys alle med kreft uavhengig av alder.

Seniorsaken var en av 150 organisasjoner som tok avstand fra prioriteringsrapporten. Helseministeren satte ned en arbeidsgruppe som har kommet til et helt annet svar enn prioriteringsutvalget.

 

Les mer: http://www.dagsavisen.no/oslo/ikke-yngre-før-eldre-1.431998