I valgløftenes tid

Innlegg i Harstad Tidende 15.juli 2015 av Seniorsaken Harstad leder Ruth Haugland

Seniorsaken ønsker i valgkampen er at alle eldre skal få:

 • sykehjemsplass når de trenger det
 • enerom når de ønsker det
 • profesjonell pleie
 • sunn mat som smaker godt
 • gode opplevelser i hverdagen
 • en hånd å holde i ved livets slutt

Det skulle bare mangle!

 Til deg som er politiker

Ettersom du nå er opptatt med valgkampen og grilles og konfronteres fra alle kanter, tillater vi oss å skrive et åpent brev til deg som vet at innholdet gjelder deg og ditt parti.

Vi vil gjerne ha svar på følgende spørsmål:

 • Hvem er ansvarlig for og profilerer eldrepolitikken i ditt parti?

Hvem kan si: Det er jeg som har ansvaret, og som kjemper på vegne av de eldste og svakeste i mitt parti og i vår kommune!

 • Kan du dokumentere at du og ditt parti kjemper mot samhandlingsreformen som gjør eldre til kasteballer mellom sykehus og sykehjem?
 • Har du spist hverdagskosten på et sykehjem, ufrivillig delt rom med en fremmed, sittet inne hele dagen fordi ingen har tid til å bli med ut?
 • Sitter du ofte hjemme og venter på besøk av en som ikke har tid til å slå av en prat?
 • Har du blitt badet av en fremmed?
 • Har du tid til å stoppe litt opp og gjøre deg noen tanker om hvordan det er å være gammel og hjelpetrengende når Verdighetsgarantien ikke innfris?

Vi ønsker oss ikke valgløfter du kan løpe fra om ditt parti ikke vinner valget.

 • Kan du som politiker love at du vil gjøre alt du kan for å gi eldre og svake en alderdom med verdighet, trygghet og omsorg i vår kommune?
 • Hvordan får vi vite at du snakker sant?

Vi imøteser svar – gjerne på spalteplass.