I radio, på papir og på nett

Synlighet i media og sosiale medier

Også i april har vi vært synlige i lokale og nasjonale medier. Les om noen av sakene under.

Asker og Bærum Budstikke

Etableringen av Seniorsaken Bærum fikk et verdifullt oppslag i Budstikka i forkant av etableringsmøtet 21. april. Dette bidro mest sannsynlig til den store interessen for etableringsmøtet. Bak innlegget ligger et godt stykke pressearbeid. Avisomtale i forkant av møter er en sjeldenhet.

P1 Nyheter: Omsorgsfull omlegging

Knut Chr. ble intervjuet i P1 om økningen av eldres bruk av internett. En ny undersøkelse viser at økningen i nettbruk er mye høyere enn forventet. Men så har også utviklingen vært raskere enn forventet. Og blant de som blir pensjonister nå, har jo mange vært data-brukere i jobbsammenheng.

Seniorsaken mener det er positivt at stadig flere mestrer internett i sin hverdag. Det er nødvendig for å bruke nettbank, e-post osv. Men det er en feilkilde vi må være oppmerksomme på. I de fleste undersøkelser spør man ikke de som har fylt 80 år! Og det er vel denne gruppen som ikke klarer å holde følge med utviklingen. Seniorsaken mener ikke at den teknologiske utviklingen vi ser, er diskriminerende. Men vi må kommunisere med folk på deres premisser. Vi kaller det «omsorgsfull omlegging».

Romerikes Blad: Institusjoner uten nett

Anna Marie Vereide, leder i Seniorsaken Skedsmo, har tatt tak i et «nytt», men raskt voksende problem. Nemlig det at når mange eldre har lært seg å mestre teknologien til sitt bruk, kommer de på institusjon og oppdager at manglende trådløs nett-tilkobling på institusjonene gjør at ferdighetene deres blir liggende brakk!

I kronikken takker Anna Marie Marit Bruaseth, (oppslag Rb., onsdag 22.april 2015), som har gitt de eldste nettbrukerne et ansikt! Selv er hun 86 år og Skype-bruker, men mistet kontakten med barnebarna da hun kom på institusjon! Nå sier ordfører Flæten at han skal sørge for at sykehjemmene kommer på nett! Det skal ordnes raskt, og ikke skal det bli så dyrt heller!

Takk til Marit Bruaseth som dro det hele i gang!

Takk til ordføreren i Skedsmo som tok opp hansken og vil fullføre oppdraget!

Jeg har stor tillit til at det ordnes rimelig raskt!

Måtte alle kommunene komme like fort i gang med dette som Skedsmo!

Utrop!

Vi har blitt kontaktet for å gi en kommentar til at to jenter med pakistansk opprinnelse har startet en organisasjon som skal bidra til at eldre blir mindre ensomme. Jentene tror mange nordmenn opplever mer ensomhet enn innvandrere i storfamilier. De vil både gi sosial stimuli og praktisk hjelp.

Seniorsaken er selvfølgelig positiv til at spesielt ungdom tar frivillig initiativ for å bedre eldres livskvalitet. Likevel er det viktig å se på noen utfordringer i tilbudet. Det første er at en slik liten og ukjent organisasjon kan skape mer utrygghet enn f.eks. besøkstjenesten til Røde Kors. Dessuten er det veldig viktig at frivillige organisasjoner er et supplement og ikke en erstatning for offentlige profesjonelle helsetilbud.

Når dette er sagt, ønsker vi selvfølgelig jentene lykke til!