Forsikring - Seniorøkonomi er en av Seniorsakens merkesaker

Husk reiseforsikring!

Nordmenns reisemønster har endret seg dramatisk de siste årene.  Flere og flere reiser langt, mer eksotisk og blir borte lenge. Og mange eldre reiser nok på turer de rett og slett har blitt for gamle til. Det fins mange steder å reise til, men det gjelder å ta forholdsregler.

Det sier tidligere direktør i Europeiske Reiseforsikring og juridisk rådgiver i Seniorsaken Ivar Leren. Han forteller at det verserer påstander om at eldre mennesker blir nektet reiseforsikring på generelt grunnlag eller får innskrenket forsikringsvilkårene vesentlig.

Dette er ikke tilfelle. Seniorene kan være trygge på at de aller fleste får beholde sin reiseforsikring livet ut – også etter fylte 75. Eldre kan riktignok bli risikovurdert i forhold til helse og skadehistorikk når de skal forsikre seg i et nytt selskap.

Det er for eksempel viktig å være oppmerksom på at det kun er akutt forverring av kronisk sykdom som er dekket under reiseforsikringen. Dersom du er i tvil om du kan reise, bør du kontakte ditt forsikringsselskap, anbefaler Leren.

Nye vilkår

Ulykkesdekningen for invaliditet og død er redusert fra 300.000 kroner til 100.000 kroner for aldersgruppen mellom 70 og 75 år, og etter fylte 75 år faller denne bort.

Dødsfallserstatningen er ment å gi økonomisk kompensasjon til etterlatte som forsikringstakeren måtte ha forsørgeransvar for, mens invaliditetserstatningen er ment å gi kompensasjon til forsikringstaker for økonomisk tap ved varig nedsatt ervervsevne etter ulykkesskade. Siden 70-åringer ikke lenger har forsørgelsesbyrde og dessuten allerede er sikret sin alderspensjon, faller grunnlaget for disse erstatningspostene bort, forklarer Seniorsakens juridiske rådgiver.

Dyr hjemreise

Alle de andre erstatningspostene i reiseforsikringen, som for eksempel bagasjetap eller tyveri, gjelder uavkortet også for eldre. Inntreffer eksempelvis sykdom eller en ulykkesskade, vil alle behandlingsutgifter på reisen, sykehus, lege, m.m. være dekket av forsikringen – uansett alder. Dette gjelder også hjemtransport og nødvendig tilkalling av pårørende.

Uten gyldig reiseforsikring kan kostnadene for noen ukers intensivbehandling på sykehus og  hjemreise bli astronomiske. Bare flyturen med båre, som tar minimum seks flyseter til full pris, pluss ledsagere, kan i verste fall komme opp i 250.000 kroner.

Uansett hvor gammel du er, hvor du skal reise, og hvor lenge du blir borte, bør du sørge for  alltid å være godt forsikret, avslutter Leren.


TIPS: Kjøp helårsforsikring!

For å være helt sikker på at du alltid er forsikret, er det smartest med en helårs reiseforsikring. Du skal ikke reise mange ganger før det lønner seg.

Men husk at en helårs reiseforsikring gjelder inntil 45-60 dager. Men det fins reiseforsikringer med lengre varighet på enkeltreiser. Så her må du spørre selskapet ditt om du for eksempel skal overvintre i Syden.