Hederssenior 2015 kåres 1. oktober på Oslo rådhus

Årets hederssenior kåres under et årlig arrangementet i Oslo rådhus i forbindelse med FNs internasjonale eldredag torsdag 1. oktober kl. 14.00 – 16.00.

Det sentrale Eldrerådet i Oslo, Sykehjemsetaten, Landslaget for offentlige pensjonister, Helse- og sosialombudet, Pensjonistforbundet og byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester og Seniorsaken nominerer hedersseniorer som blir utnevnt av Seniorsakens styre.

Et begrenset antall billetter til arrangementet er tilgjengelige i Seniorsakens resepsjon i Bygdøy alle 5.