Odd Grann leder i Eldrerådet i Oslo

Hederssenior 2015 – Odd Grann

Hvert år utnevner Seniorsaken årets Hederssenior. I år var det Odd Grann, som meget fortjent og naturlig, ble hedret. Allerede i 2002 så han behovet og muligheten for å synliggjøre eldre som en ressurs i samfunnet. Det var grunnlaget for at han og Rolv Wesenlund blant andre stiftet Seniorsaken.

Odd Grann Hederssenior 2015I dag er hederssenioren leder for Det sentrale eldreråd i Oslo, forfatter, foredragsholder, ildsjel og seniorpersonlighet.

Grann var generalsekretær i Røde Kors i 11 år og frivillig i samme organisasjon i 60 år! Senere var han tilknyttet FNs utviklingsprogram for eldre og funksjonshemmede i utviklingsland med sete i Geneve og København.

Grann er den beste representant for det livet stadig flere eldre i Norge har mulighet til å leve. Han mener frivillighet, aktivitet og sosial kontakt er helsebringende og legger liv til de årene som har blitt lagt til livet. Det siste er  motto for FNs prinsipper for eldre i verden.