Odd Grann leder i Eldrerådet i Oslo

Odd Grann hedres på FNs eldredag

I dag feires FNs internasjonale eldredag over hele verden. I Oslo er det festforestilling i Oslo rådhus. Som en fast del av seremonien utnevner Seniorsaken årets Hederssenior. I dag ble leder for Det sentrale eldreråd i Oslo, forfatter, foredragsholder, ildsjel og seniorpersonlighet  Odd Grann utnevnt til Hederssenior 2015. Seniorsakens hederspris blir tildelt ildsjeler som har gjort en spesiell innsats for eldre i Norge. I år deles hedersprisen ut for 12. gang.

Odd Grann leder i Eldrerådet i OsloOdd Grann var generalsekretær i Røde Kors i 11 år, og frivillig i samme organisasjon i 60 år! Senere var han tilknyttet FNs utviklingsprogram for eldre og funksjonshemmede i utviklingsland med sete i Geneve og København.

Nå representerer, og ivaretar Grann Oslos eldres interesser og muligheter som leder av Det sentrale eldreråd i Oslo. Odd Grann er den beste representant for det livet stadig flere eldre i Norge har mulighet til å leve. Han mener frivillighet, aktivitet og sosial kontakt er helsebringende og legger liv til de årene som har blitt lagt til livet. Det siste er  motto for FNs prinsipper for eldre i verden.

Allerede i 2002 så Odd Grann behovet og muligheten for å synliggjøre eldre som en ressurs i samfunnet. Det var grunnlaget for at han og Rolv Wesenlund blant andre stiftet Seniorsaken.

–  Seniorsaken skal fortsette å være en pådriverorganisasjon for at pensjonister, eldre, politikere og resten av samfunnet deler ditt positive syn på eldre som en ressurs. Vi har kommet langt siden 2002, men det er fremdeles en jobb å gjøre. Vi har mange frivillige som ønsker å delta på ulike arenaer i samfunnet, sa generalsekretær i Seniorsaken, Knut Chr. Høvik, i sin tale til Odd Grann.

Seniorsaken jobber etter FNs fem prinsipper for eldre i verden:

  1. Uavhengighet
  2. Deltakelse
  3. Omsorg
  4. Selvutfoldelse
  5. Verdighet

Kontakt

Generalsekretær i Seniorsaken Knut Chr. Høvik mob.  911 66 558

Hederssenior 2015 Odd Grann mob. 917 52 589