Har du lyst til å gjøre en jobb for seniorer i Groruddalen?

Seniorsaken er en upolitisk organisasjon som arbeider for å bedre seniorers kår i Norge. Medlemskap er ikke avhengig av om du er senior. Fra januar 2016 trenger Seniorsaken Oslo Nord nytt styre.

Seniorsaken Oslo Nord er Seniorsakens største lokallag, og har ca. 1000 medlemmer. Det nåværende styret har sittet i 5 år og ønsker avløsning.

Det er behov for en leder, nestleder, kasserer, sekretær og ett eller to styremedlemmer.

Seniorsaken har spesielt engasjert seg i problemstillinger hvor eldre f.eks. ikke får den hjelp de har krav på. I vårt lokalølag er det også et stort aktivitetsnivå, hvor vi bl.a. inviterer til forskjellige sosiale arrangementer.

Ta kontakt med nestleder Kristian Nordby, tlf. 906 50 986,  jsundv@gmail.com