Handlingsplan 2015 Seniorsaken Bergen/Hordaland

Medlemstallet i Seniorsaken Bergen/Hordaland minker. Lokallaget var oppe i ca 1200 medlemmer, men ligger nå på ca. 720. Det er derfor viktig å øke medlemstallet!  Tenk om alle eksisterende medlemmer kunne rekruttere bare en – eller to nye hver – det ville være en fantastisk hjelp.

Aktiviteter i 2015

 • Medlemsverving
  1. Ved direkte verving
  2. Ved at målgruppen for medlemskap (seniorer og pensjonister) legger merke til Seniorsakens engasjement og innsats i aktuelle saker i samfunnet
  3. Ved gode forslag som blir lagt merke til fra Seniorsak-medlemmer i Eldrerådene i kommuner
  4. Forsøke å følge opp eksisterende medlemmer
  5. Andre måter
 • Seniorsak-medlemmer inn i Eldrerådene i flest mulig kommuner i vest
 • Aksjonere i aktuelle saker i aviser-media der Seniorsaken kan bidra og være seniorer og pensjonister til hjelp – og samtidig markedsføre organisasjonen
 • Arrangere medlemsmøter
 • Forsøke å få bedre kontakt – kommunikasjon med medlemmene
 • Andre aktuelle saker