Handlingsplan 2015 Seniorsaken Eidsvoll og Hurdal

Seniorsaken Eidsvoll og Hurdal vil søke kontakt med Seniorsaken Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum for å diskutere om vi kan få opprettet et felles lokallag bestående av Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum, med felles leder og et styre bestående av representanter fra alle kommunene.

Følge opp eldreomsorgen i kommunene.