Garantien som ikke er noen garanti

Artikkel i Romerikes Blad 5.november 2015

To timers verdighet for noen få?

 Det var rørende å lese Tone W Trøens beskrivelse av møtet med ungdom i Lillestrøm, om verdighet, åpenhet og tillit.

Refleksjon og meningsutveksling mellom unge og voksne over emnet verdighet gir fundament for gode holdninger som kan feste seg som et humant og romslig menneskesyn.

Holdningsskapende arbeid blant unge er å satse på fremtiden!

 

Verdighetsgarantien

Når det så gjelder universelle begreper, som helt selvfølgelig skal ha sin plass i den politiske hverdagen, smuldrer dette fotfestet bort. Verdighet viser seg å være et vanskelig begrep.

Vi bruker det alle, kanskje oftest når vi er indignerte over at den uteblir. Politikerne nevner det sporadisk.

Men i januar 2011 fikk vi Verdighetsgarantien.

Mål og tiltak for verdighet, trygghet og god livskvalitet, svart på hvitt til den politiske agenda.

Garantien skal sikre at eldreomsorgen tilrettelegges og bidrar til verdig og meningsfylt alderdom. Omsorgen skal ytes i samsvar med kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven.

Verdighetsgarantien inneholder mange honnørord.

Jeg nevner bare: ”Tilby eldre som bor på helseinstitusjon enerom”.

Det føltes så bra – i 2011! Men hvordan gikk det?

Verdighetsgarantien er ingen garanti! Trenger jeg å nevne eksempler?

Hvorfor står Skedsmo så lavt på lista blant norske kommuner med sin eldreomsorg?

 

Laken som delevegg

Hvorfor må 17 langtidspasienter oppta korttidsplasser og blokkere for ferdigbehandlede pasienter fra A-hus? I dag sendes langtidspasienter ut av kommunen som levende pakkepost. Er det verdig? Enerom som dobbeltrom delt med et laken, er det verdig?

 

Problemstillingen er ikke av ny dato! Situasjonen er ikke akutt – den kan nærmest regnes som permanent!

Det er prioriteringene det er noe galt med! Å leve lenge, ja, det må koste!

 

Politikerne tufter sine vedtak på velskrevne dokumenter fra etatsjefer, ledere og mellomledere som er lojale oppover i systemet. De arbeider målrettet for å få hverdagen til å gå opp med minst mulig tids- og ressursbruk. De er altfor lydige!

Varslere tør ikke si ifra. Vi vet litt om hvorfor.

 

Hva kan Trøen gjøre?

Jeg skulle ønske at de som jobber i omsorgen, enten som ansatt, mellomleder eller leder, kunne tørre å sette ned foten overfor beslutningsmyndighetene og si: Nok er nok!

 

Hva vil stortingsrepresentant Tone W Trøen nå gjøre for bedre å effektuere det som er nedfelt i Verdighetsgarantien? Kunne hun bidra til det, hadde ”verdighetsdagen” vært til stor nytte!

 

Verdigheten skal bevares livet ut!

 

Seniorsaken Skedsmo,

Anna Marie Vereide, styreleder