Frykter å få sparken før sommeren

Mange godt voksne arbeidstakere er bekymret for det umiddelbare resultatet av endringene av aldersgrensene i arbeidsmiljøloven. Det kan de ha god grunn til.

Frp, Venstre og KrF har blitt enige om en ny arbeidsmiljølov. Avtalen innebærer at arbeidsmiljølovens bedriftsinterne grenser blir hevet fra 67 år til 70.

Spørsmålet mange nå stiller seg er om et stort antall bedrifter vil foreta masseoppsigelser av seniorer før loven trer i kraft i juli. Dette vil selvfølgelig bedriftene tjene på kortsiktig. Men for samfunnet er det et stort tap om mange kvalifiserte og motiverte seniorer må tre ut av arbeidslivet fordi de blir sett på som en kostnad og ikke en ressurs. Norsk arbeidsliv trenger så mange som mulig i arbeid.

Seniorsaken sendte inn høringssvar i forbindelse med debatten om endring i arbeidsmiljøloven. Vårt standpunkt i alle sammenheng, og også i arbeidslivet, er at mennesker ikke går ut på dato! Endringene i loven tilfredsstiller ikke våre ønsker, men er et steg i riktig retning.

Når loven trer i kraft 1. juli, er målet at bedriftene skal ha fjernet lavere aldersgrenser enn 70 år maksimalt ett år etter ikrafttredelsen, eller senest ved tariffperiodens utløp på arbeidsplasser der pensjonsalder er regulert i slike avtaler.

DN.no

Opplever du at du blir diskriminert på arbeidsplassen kan du ta kontakt med Seniorsaken. Er du medlem får du en konsultasjon gratis med våre erfarne advokater.

Ring 22 12 18 90 for å bestille time.

Vi hjelper deg også med andre juridiske spørsmål som arv og skifte.